Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w postępowaniu przedsądownym, a także reprezentujemy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji państwowej.

PRAWO KARNE

Obrona podejrzanego, oskarżonego i obwinionego, reprezentowanie stron tych postępowań, pomoc prawna w postępowaniach z oskarżenia prywatnego.

PRAWO CYWILNE

Przygotowanie i opiniowanie projektów wszelkiego rodzaju umów, przygotowanie specjalistycznych ekspertyz i opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych wszelkiego typu. 

PRAWO RODZINNE

Rozwód, separacja, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty, podział majątku

PRAWO SPADKOWE

Stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Sporządzanie umów sprzedaży, darowizny, zamiany, wynajmu, analiza stanu prawnego nieruchomości oraz wycena

PRAWO PRACY

Przygotowanie projektów regulaminów pracy oraz innych aktów przewidzianych przepisami prawa pracy, doradztwo w sprawach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,  reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami pracy.

Kooperujemy z kancelariami zagranicznymi, zwłaszcza z Niemiec i Szwajcarii, a także współpracujemy z biegłymi sądowymi różnych specjalności, doradcami podatkowymi, księgowymi, notariuszami, komornikami oraz detektywami. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Opisz swoją sprawę korzystając z poniższego formularza albo do nas zadzwoń!

PRAWO JEST PO TWOJEJ STRONIE NIE ZWLEKAJ!
Logo

IMPRESSUM

Kancelaria Adwokacka 

adw. Aleksandra Stachowiak

REGON 100869002

NIP 7712596582