STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Mediacja ma przyszłość i jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów rozwiązywania sporów.  Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Mamy dwoje nowych profesjonalnych mediatorów, Pana Jacka Stachowiaka, który jest wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i jest odpowiedzialny m.in. za mediacje w sprawach…
Przeczytaj więcej