KANCELARIA PRZYJAZNA MEDIACJI!

Przyznano nam tytuł “Kancelaria przyjazna mediacji”!  To jest strzał w dziesiątkę. Mediacja ma przyszłość i jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów rozwiązywania sporów.  Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Pani mec. Aleksandra Stachowiak jest jednocześnie adwokatem i mediatorem. Poza nią mamy jeszcze dwoje profesjonalnych mediatorów, Pana Jacka Stachowiaka,…
Przeczytaj więcej