STACHOWIAK & PARTNERZY | Kompleksowa Pomoc Prawna‎
Centrala: + 48 693 915 804
adwokat@stachowiak-group.pl

Honorarium

Honorarium 

Uslugi prawne 

Honorarium za świadczone usługi prawne ustalamy indywidualnie z każdym Klientem. Jego wysokość zależy od nakładu pracy oraz złożoności zagadnienia prawnego.

Mediacje

Mediacje ze skierowania sądowego

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym:

1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne 100 złotych (łącznie nie więcej niż 450 złotych).

Mediacje pozasądowe

Koszty mediacji pozasądowych ustalane są indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy.

 

 

Usługi windykacyjne

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych

Wysokość naszego honorarium za świadczone usługi windykacyjne zależy od wysokości zlecenia i jest pobierana dopiero po odzyskaniu wierzytelności (długu).

Wysokość zobowiązania
Kwota w zł 1.000 – 5.000  5.000 – 10.000  powżej 10.000
Prowizja 8% – 20% 7% – 15% 6% do 12%
Stali klienci  maks. 15% maks. 10% maks. 8%

Odzyskujemy długi na każdym etapie postępowania, bez względu na czas powstania oraz skalę trudności.

KONTO BANKOWE | Bank PKO S.A.  IBAN: PL51 1240 3116 1111 0010 8374 0719