KANCELARIA PRZYJAZNA MEDIACJI!

Przyznano nam tytuł “Kancelaria przyjazna mediacji”!  To jest strzał w dziesiątkę. Mediacja ma przyszłość i jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów rozwiązywania sporów.  Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.

Pani mec. Aleksandra Stachowiak jest jednocześnie adwokatem i mediatorem. Poza nią mamy jeszcze dwoje profesjonalnych mediatorów, Pana Jacka Stachowiaka, który jest wpisany na listę stałych mediatorow prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i jest odpowiedzialny m.in. za mediacje w sprawach karnych oraz panią Barbarę Stachowiak, która specjalizuje sie w mediacjach rodzinnych. 

Nasza kancelaria prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w polubownym rozwiązywaniu wszelkich konfliktów, również o charakterze gospodarczym. Zgodnie z zasadą Hipokratesa Lepiej zapobiegać niż leczyć” zachęcamy wszystkich naszych klientów do zamieszczania w zawieranych przez nich umowach tzw. klauzuli mediacyjnej, która jest dobrowolnym zobowiązaniem się do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów, dotyczących przedmiotu umowy.

Wiecej na temat klauzuli mediacyjnej w następnym poście. 

 

 

 

Dodaj komentarz