Kancelaria Mediacyjna SG
Centrala: + 48 693 915 804
mediacje@stachowiak-group.pl

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Mediacja ma przyszłość i jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów rozwiązywania sporów.  Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Mamy dwoje nowych profesjonalnych mediatorów, Pana Jacka Stachowiaka, który jest wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i jest odpowiedzialny m.in. za mediacje w sprawach karnych oraz panią Barbarę Stachowiak, która specjalizuje się w mediacjach rodzinnych.  Nasza kancelaria prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w polubownym rozwiązywaniu wszelkich konfliktów, również o charakterze gospodarczym. Zgodnie z zasadą Hipokratesa „Lepiej zapobiegać niż leczyć” zachęcamy wszystkich naszych klientów do zamieszczania w zawieranych przez nich umowach tzw. klauzuli mediacyjnej, która jest dobrowolnym zobowiązaniem się do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów, dotyczących przedmiotu umowy.

Wiecej na temat klauzuli mediacyjnej w następnym poście. 

Potrzebujesz mediatora? Pisz: info@stachowiak-group.pl lub dzwoń: + 48 693 915 804. Zapraszamy! 

Dodaj komentarz