Kancelaria Mediacyjna SG
Centrala: + 48 693 915 804
mediacje@stachowiak-group.pl

KOSZTY MEDIACJI

Mediacja się po prostu opłaca. Korzyści, jakie osiągamy dzięki mediacji, są warte honorarium, jakie bierze mediator. Niektórzy mówią, że mediacja jest tania, zwłaszcza w porównaniu z kosztami rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Dla mnie osobiście słowo „tania” źle się kojarzy! To, co tanie, nie ma wartości! Mediacja się po prostu opłaca! 

Honorarium uzależnione jest od tego, czy odbywają się one ze skierowania sądowego czy na życzenie klienta.

Mediacje ze skierowania sądowego.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym:

  1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
  2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne 100 złotych (łącznie nie więcej niż 450 złotych).

Mediacje pozasądowe.

Koszty mediacji pozasądowych ustalane są indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy.