STACHOWIAK & PARTNERZY | Kompleksowa Pomoc Prawna‎
Centrala: + 48 693 915 804
adwokat@stachowiak-group.pl

MEDIACJE

W JAKICH SPRAWACH PROWADZIMY MEDIACJĘ?

Mediacje można prowadzić we wszystkich sprawach, o ile mozliwe jest zawarcie ugody. 

 

SPRAWY CYWILNE

Np. sprawy o zapłatę, dział spadku, zachowek, zniesienie współwłasności, podział majątku, roszczenia odszkodowawcze.

SPRAWY RODZINNE

Np. ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, podział majątku, alimenty na dziecko i małżonka.

SPRAWY KARNE

Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw. Nasi mediatorzy pełnią dyżury w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie. 

SPRAWY GOSPODARCZE

Np. o zapłatę, wykonanie umów, niezgodność towaru z umową, roszczenia wspólników i akcjonariuszy.

 

ZA KAŻDYM RAZEM, GDY POMAGAMY STRONOM POLUBOWNIE ROZWIĄZAĆ SPÓR, WIEMY, ŻE ZROBILIŚMY COŚ DOBREGO!

Reprezentując naszych klientów z najwyższą starannością dbamy o najlepsze rozwiązania dostępne na mocy prawa. Niestety, spory sądowe mogą być kosztowne, powodować niezliczone stresy i ciągnąć się latami. Dlatego zachęcamy naszych klientów do polubownego rozwiązywania problemów.  Jako doświadczeni praktycy jesteśmy przekonani co do skuteczności mediacji. Jest ona zdecydowanie szybsza i kilkakrotnie tańsza od postępowania sądowego.

Aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość procesu rozwiązywania sporów, dajemy Państwu do dyspozycji kilkuosobowy zespół składający się z mediatorów sądowych wpisanych na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz z profesjonalnych negocjatorów biznesowych.

 

MEDIACJE ONLINE
Aby zaoszczędzić czas i pieniądze naszych klientów, proponujemy Państwu innowacyjną metodę prowadzenia mediacji z wykorzystaniem platformy elearningowej. Są to tzw. mediacje online, które nie wymagają osobistego stawienia się w kancelarii. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób mieszkających za granicą.

Platforma porad prawnych online