BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji państwowej.

Umowy w obrocie gospodarczym

Sporządzanie i analizowanie umów cywilnoprawnych i handlowych

Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Pomoc prawna w sprawach karnych skarbowych i innych związanych z prawem karnym.

Prawo gospodarcze

Zakładanie, prowadzenie, przekształcanie, likwidacja podmiotów gospodarczych, obsługa prawna pracowników firmy.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Tworzenie regulaminów oraz innych wewnętrznych regulacji prawnych.

Obsługa prawna nieruchomości

Umowy (sprzedaż, najem, darowizna), księgi wieczyste, postępowania spadkowe.

Prawo medyczne

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za błędy medyczne, w tym za wadliwą operację plastyczną .

Mediacje Gospodarcze

Polubowne rozwiązywanie sporów i negocjacje biznesowe, sprawy frankowiczów.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Odzyskiwanie długów (polubowne i sądowe), monitoring należności.

Mediacje

OBSŁUGA KLIENTÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

Specjalizujemy się w sprawach polsko-niemieckich i opieką prawną polskich podmiotów gospodarczych na terenie Niemiec. Kooperujemy z prawnikami z Berina, Frankfurtu nad Menem i Monachium.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Logo

IMPRESSUM

Kancelaria Adwokacka 

adw. Aleksandra Stachowiak

REGON 100869002

NIP 7712596582