Kancelaria Mediacyjna SG
Centrala: + 48 693 915 804
mediacje@stachowiak-group.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści:

 1. Informacje ogólne (administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych osobowych),
 2. Sposoby i cel zbierania danych osobowych oraz ich rodzaje,
 3. Udostępnienie danych osobowych,
 4. Wykorzystanie plików cookies, czyli automatyczne zbieranie danych osobowych,
 5. Pozostałe narzędzia do zbierania danych osobowych (Google AdWords, Piksel konwersji Facebooka),
 6. Prawo kontroli danych osobowych,
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych,
 8. Postanowienia końcowe.

1. Informacje ogólne

Odwiedzając naszą stronę internetową (www.stachowiak-group.pl) zgadzasz się na zbieranie niezbędnych danych osobowych, które przetwarzamy i przechowujemy zgodnie  z obowiązującym prawem, w szczególności z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony (www.stachowiak-group.pl) jest Jacek Stachowiak – Firma Stachowiak (dalej jako Kancelaria Mediacyjna SG) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68, 00-676 Warszawa, NIP: 7711049783, z którym można się kontaktować mailowo (jacek.stachowiak@stachowiak-group.pl) lub telefonicznie 601 519 719).  

2. Sposoby i cel zbierania danych osobowych oraz ich rodzaje

Dane osobowe zbieramy na dwa sposoby:

 • dobrowolnie  poprzez wypełnienie i wysłanie nam formularza, zamieszczonego na stronie,
 • automatycznie poprzez wykorzystanie tzw. plików cookie (tzw. „ciasteczek”) oraz narzędzi Google AdWords i Piksel konwersji Facebooka. 

Dane osobowe,  podane dobrowolnie w formularzu (imię i nazwisko oraz adres e-mailowy),  są zbierane, przetwarzane i przechowywane w celu udzielenia pomocy prawnej, ewentualnie nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem. Dane uzyskane automatycznie (m.in. adres IP, rodzaj systemu operacyjnego oraz typ przeglądarki) są wykorzystywane w celu optymalizacji funkcjonalności strony jak również budowania naszej marki (brandu). Wszystkie dane osobowe są  przechowywane  wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

3. Udostępnienie danych osobowych

Do ww danych osobowych mają dostęp tylko i wyłącznie pracownicy Kancelaria Mediacyjna SG oraz podmioty zewnętrzne upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa lub na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych ( firma hostingowa / home.pl).

4. Wykorzystanie plików cookies, czyli automatyczne zbieranie danych osobowych

Nasza strona korzysta z plików cookies. czyli tzw. „ciasteczek”, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera przez przeglądarkę internetową. Pozwalają one na identyfikację osób odwiedzających stronę. Warto pamiętać, że zapisane w nich informacje mogą być odczytane wyłącznie przez witrynę, która je utworzyła i służą do ułatwienia korzystania z jej zasobów. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym odwiedzających stronę jest operator strony www.stachowiak-group.pl. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający naszą stronę korzystają z naszych zasobów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji zalogowanego na naszej platformie online klienta, dzięki której nie musi on ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • określania profilu odwiedzającego naszą stronę w celu wyświetlania mu dopasowanych informacji i materiałów.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego naszą stronę do czasu wylogowania, opuszczenia naszej strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego naszą stronę przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego naszą stronę. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym odwiedzającego naszą stronę. Ma on jednak możliwość samodzielnego dokonania zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies i/lub ich automatycznego blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność odwiedzanych stron internetowych. Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym odwiedzającego naszą stronę,mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem naszej strony reklamodawców oraz partnerów. Dlatego zalecamy zapoznanie się z  polityką ochrony prywatności tych firm.

5. Pozostałe narzędzia do zbierania danych osobowych (Google AdWords, Piksel konwersji Facebooka)

Korzystamy jeszcze z dwóch narzędzi, które pozwalają nam na zebranie danych statystycznych. Jest to Google Analytics oraz Piksel konwersji Facebooka. Google AdWords wykorzystują technologię „cookies”, czyli ciasteczek, które umieszczane są na końcowym urządzeniu odwiedzającego naszą stronę. Uzyskane w ten sposób informacje gromadzi Google na swoich serwerach i korzysta z nich w celu prowadzenia celowych kampani reklamowych. W podobny sposób działa piksel konwersji Facebooka również w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram oraz prowadzenia działań remarketingowych. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi, nie dają nam informacji o konkretnej osobie.

6. Prawo kontroli danych osobowych

Każdy z odwiedzających naszą stronę internetową i dobrowolnie wysyłający do nas dane osobowe poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie  ma zawsze dostęp do swoich danych osobowych. Przysługuje mu prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich aktualizacji oraz ich usunięcia lub ich ograniczenia, jeżeli nie są już nam potrzebne do zamierzonego celu, albo jeżeli po prostu cofnie nam zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie. W celu korzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, którym jest Jacek Stachowiak (dane kontaktowe / adres mailowy: jacek.stachowiak@stachowiak-group.pl, tel.: 601 519 719).  

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Kancelaria Mediacyjna SG zapewnia pełną kontrolę nad ww danymi osobowymi, okresem i sposobem ich przetwarzania oraz osobami upoważnionymi do ich przetwarzania. Wszystkie dane są zabiezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich środków administracyjnych i technicznych, służących ich skutecznej ochronie danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Dla bezpieczeństwa przesyłania danych wykorzystujemy certyfikat SSL, który zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. W wyszukiwarce internetowej znajduje sie przy adresie naszej strony internetowej (www.stachowiak-group.pl/) zielona kłódka i skrót HTTPS jako znak, że nasza strona otrzymała certyfikat SSL. 

8. Postanowienia końcowe

Zasady określone w naszej Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu i wchodzą w życie z dniem 24.07.2019 r.