STACHOWIAK & PARTNERZY | Kompleksowa Pomoc Prawna‎
Centrala: + 48 693 915 804
adwokat@stachowiak-group.pl

USŁUGI

Świadczymy kompleksowe usługi w następujących obszarach prawnych:

PRAWO KARNE

M.in.:

 • obrona podejrzanego, oskarżonego i obwinionego,
 • reprezentowanie stron tych postępowań,
 • pomoc prawna w postępowaniach z oskarżenia prywatnego.

PRAWO CYWILNE

M.in.:

 • przygotowanie i opiniowanie projektów wszelkiego rodzaju umów,
 • przygotowanie specjalistycznych ekspertyz i opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych wszelkiego typu. 

PRAWO PRACY

M.in.:

 • przygotowanie projektów regulaminów pracy oraz innych aktów przewidzianych przepisami prawa pracy,
 • doradztwo w sprawach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, 
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami pracy.

PRAWO RODZINNE

M.in.:

 • rozwód, separacja,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • alimenty,
 • podział majątku.

PRAWO SPADKOWE

M.in.:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.