STACHOWIAK & PARTNERZY | Kompleksowa Pomoc Prawna‎
Centrala: + 48 693 915 804
adwokat@stachowiak-group.pl

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

WINDYKACJA POLUBOWNA

Ugoda to najlepsze rozwiązanie dla obu jego stron!

Polubowne załatwianie jakichkolwiek sporów leży w interesie obu jego stron. Dotyczy to również windykacji należności. W tym wypadku jesteśmy negocjatorami pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem i na odwrót. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej dłuznika, przygotowujemy nowe warunki spłaty i po ich akceptacji przez wierzyciela wprowadzamy w zycie nowy harmonogram spłat. Wychodzimy z założenia, że nie ma sytuacji bez wyjścia i pomagamy każdemu dłuznikowi w optymalizacji jego sytuacji finansowej, w celu wywiazania się z jego zobowiązań.

Dzięki windykacji polubownej przedsiębiorca będący dłużnikiem nie będzie już dłużej widniał w bazach BIG i zajmie sie bieżącą działalnością firmy, a osoba fizyczna odzyska spokój i skoncentruje sie na efektywnej pracy. 

Etapy windykacji polubownej: 

 • sprawdzenie dłużnika i jego aktualnej sytuacji finansowej,
 • przygotowanie nowych warunków spłaty,
 • zawarcie porozumienia,
 • rozpoczęcie spłaty długu i jej kontrola do całkowitego uregulowania długu.

Wykorzystujemy m.in. następujące procedury windykacyjne:

 • pisemne i mailowe wezwania do zapłaty (w języku polskim i niemieckim),
 • rozmowy telefoniczne (w języku polskim i niemieckim),
 • terenowy kontakt z dłużnikiem (również w DE),
 • monitoring płatności,
 • wpis do Krajowego Rejestru Długów,
 • wpis do SCHUFA (niemiecki odpowiedniki BIK /Biura Informacji Kredytowej).

Nie czekaj na rozprawę sądową i egzekucję komorniczą, tylko zacznij działać!

WINDYKACJA SĄDOWA

Brak ugody, sprawa idzie do sądu!

Jeżeli dłużnik nie zdecyduje się na spłatę zadłużenia w ramach windykacji polubownej, kierujemy sprawę do sądu, a sąd po rozpoznaniu sprawy wydaje wyrok lub nakaz zapłaty.

Od samego początku rozmów z dłuznikami naszych klientów uświadamiamy im, że windykacja sądowna jest  droga. Dłużnik musi zapłacić już nie tylko kwotę długu wraz z odsetkami, ale także koszty postępowania sądowego. Kwota ta jest w każdym przypadku wskazana przez sąd i zależy od wysokosci zobowiązania. Im większy dług, tym wyższe koszty dodatkowe.

Egzekucja komornicza

Po zakończeniu postępowania przed sądem i wydaniu tytułu wykonawczego nasz klient jako wierzyciel  może skierować sprawę do komornika. Współpracujemy  z kancelarią komorniczą, która niejednokrotnie wykazała sie skutecznością w postępowaniach egzekucyjnych.

MONITORING NALEŹNOŚCI

Monitoring należności to nic innego jak niezawodny budzik finansowy!

Skuteczne narzędzie motywowania klientów do terminowej spłaty należności. 

W ramach monitoringu należności stosujemy sprawdzone procedury:

 • prowadzenie stałego rejestru sprzedaży, czyli bazy danych, która zawiera informacje o wszystkich zawartych transakcjach oraz terminach ich płatności,
 • kontakty telefoniczne oraz mailowe (w języku polskim i niemieckim),
 • wysyłka pisemnych przypomnień (w języku polskim i niemieckim).

Korzyści monitoringu należności:

 • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia opóźnień w terminowym płaceniu należności,
 • kontrola stabilności finansowej klientów,
 • Relatywnie niskie koszty usługi w stosunku do ryzyka utraty płynności finansowej.

Lepiej zapobiegać niż leczyć!