ODZYSKIWANIE DŁUGÓW

Odzyskujemy długi na dwa sposoby: polubownie i na drodze sądowej!

Wychodzimy z założenia, że najlepszym rozwiązaniem jest dogadanie się. I rzeczywiście większą część spraw kończymy z sukcesem na drodze polubownej. Bywa jednak, że w przypadku braku dobrej woli ze strony dłużnika, jesteśmy zmuszeni skierować sprawę do sądu. Jednak zawsze rozpoczynamy od tzw. windykacji polubownej. 

WINDYKACJA POLUBOWNA

Polubowne załatwianie jakichkolwiek sporów leży w interesie obu jego stron. Dotyczy to również windykacji należności. W tym wypadku jesteśmy negocjatorami pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem i na odwrót. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej dłużnika, przygotowujemy nowe warunki spłaty i po ich akceptacji przez wierzyciela wprowadzamy w życie nowy harmonogram spłat. Wychodzimy z założenia, że nie ma sytuacji bez wyjścia i pomagamy każdemu dłużnikowi w optymalizacji jego sytuacji finansowej, by spłacił długi. Dzięki windykacji polubownej przedsiębiorca będący dłużnikiem nie będzie już dłużej widniał w bazach BIG i zajmie się bieżącą działalnością firmy, a osoba fizyczna odzyska spokój i skoncentruje się na efektywnej pracy.

Etapy windykacji polubownej:

 • pisemne i mailowe wezwania do zapłaty (w języku polskim i niemieckim),
 • rozmowy telefoniczne (w języku polskim i niemieckim),
 • terenowy kontakt z dłużnikiem (również w DE),
 • monitoring płatności,
 • wpis do Krajowego Rejestru Długów,
 • wpis do SCHUFA (niemiecki odpowiedniki BIK /Biura Informacji Kredytowej).

Brak ugody, sprawa idzie do sądu!

WINDYKACJA SĄDOWA

Jeżeli dłużnik nie zdecyduje się na spłatę zadłużenia w ramach windykacji polubownej, kierujemy sprawę do sądu, a sąd po rozpoznaniu sprawy wydaje wyrok lub nakaz zapłaty.

Od samego początku rozmów z dłuznikami naszych klientów uświadamiamy im, że windykacja sądowna jest  droga. Dłużnik musi zapłacić już nie tylko kwotę długu wraz z odsetkami, ale także koszty postępowania sądowego. Kwota ta jest w każdym przypadku wskazana przez sąd i zależy od wysokosci zobowiązania. Im większy dług, tym wyższe koszty dodatkowe.

Egzekucja komornicza

Po zakończeniu postępowania przed sądem i wydaniu tytułu wykonawczego nasz klient jako wierzyciel  może skierować sprawę do komornika. Współpracujemy  z kancelarią komorniczą, która niejednokrotnie wykazała sie skutecznością w postępowaniach egzekucyjnych.

MONITORING NALEŻNOŚCI

SKUTECZNE NARZĘDZIE MOTYWOWANIA KLIENTÓW DO TERMINOWEJ SPŁATY NALEŻNOŚCI.

W RAMACH MONITORINGU NALEŻNOŚCI STOSUJEMY SPRAWDZONE PROCEDURY:

 • prowadzenie stałego rejestru sprzedaży, czyli bazy danych, która zawiera informacje o wszystkich zawartych transakcjach oraz terminach ich płatności,
 • kontakty telefoniczne oraz mailowe (w języku polskim i niemieckim),
 • wysyłka pisemnych przypomnień (w języku polskim i niemieckim).
 • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia opóźnień w terminowym płaceniu należności,
 • kontrola stabilności finansowej klientów,
 • Relatywnie niskie koszty usługi w stosunku do ryzyka utraty płynności finansowej.
Monitoring należności to nic innego jak niezawodny budzik finansowy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Opisz swoją sprawę korzystając z poniższego formularza albo do nas zadzwoń!

Lepiej zapobiegać niż leczyć!